Disclaimer

Het gebruik van informatie op het Weekend van de Wetenschap betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Weekend van de Wetenschap. Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden.

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.
Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.
Van veel informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft deelnemersinformatie en beeld behorende bij de deelnemersinformatie.
Van sommige foto’s ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is dat expliciet aangegeven.

Het Weekend van de Wetenschap heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het Weekend van de Wetenschap, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen. Aan de op het Weekend van de Wetenschap aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid: De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen. Het Weekend van de Wetenschap velt geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.
Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Het Weekend van de Wetenschap is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. Het Weekend van de Wetenschap is ook niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze sites.
Het Weekend van de Wetenschap-team houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op.

Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.