Publieksonderzoek 2017

Jaarlijks organiseert het Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Een onderzoek dat geschikt is voor jong én oud. Het publiek krijgt op deze manier een kans om backstage te kijken bij de wetenschapper en kan zo een zinvolle bijdrage leveren aan het vinden van antwoorden op wetenschappelijke vragen.

Is jouw onderzoek hét onderzoek van 2017?

Het is van belang dat het onderwerp een grote groep mensen aanspreekt. Zowel jong als oud moet aan het onderzoek kunnen meedoen. Het is belangrijk dat het brede, Nederlandse publiek zich direct met het onderwerp en de vraagstelling kan identificeren. Mensen kunnen vervolgens gemakkelijk online deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek is Nederlandstalig van opzet en duurt niet al te lang. Bij afronding van de test krijgt de respondent, in enige vorm, meteen feedback op zijn/haar persoonlijke resultaten. Bovendien is jouw onderzoek te vertalen naar aansprekende activiteiten tijdens het Weekend van de Wetenschap. Vanaf de lancering van het onderzoek spelen jij en je collega’s een actieve rol in het uitdragen van het onderzoek in de media.

Wat mag je van het Weekend van de Wetenschap verwachten?

Het Weekend van de Wetenschap zet haar perscontacten in om aandacht te genereren voor het onderzoek en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen. Daarnaast zal ook de directe achterban via social media, nieuwsbrieven en de daarvoor bestemde activiteiten – live – in het Weekend van de Wetenschap worden opgeroepen om deel te nemen. Daarbij spelen ook de samenwerkingspartners en mediapartners een rol. Er zijn geen geldelijke middelen beschikbaar om het onderzoek te bekostigen. De koppeling van jouw onderzoek aan het Weekend van de Wetenschap kan echter een extra stimulans vormen voor potentiële sponsors van jouw onderzoek.

Onderzoeken uit voorgaande jaren

Onderzoeksvraag 2016 ( >10.000 respondenten): Welke invloed heeft de snelheid van waarnemen op het ervaren van hallucinaties?

Onderzoeksvraag 2015 (>5.000 metingen): Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft dan moeite met zien?

Onderzoeksvraag 2014 (>25.000 respondenten): Zijn linkshandigen creatiever dan rechtshandigen?

WIL JE DAT JOUW ONDERZOEK LANDELIJK ONDER DE AANDACHT GEBRACHT WORDT?

Mail dan je onderzoeksvraag én onderzoeksplan op maximaal twee A4-pagina’s voor 10 februari naar info@hetweekendvandewetenschap.nl o.v.v. ‘Publieksonderzoek’. Vermeld in je onderzoeksplan minimaal de volgende punten:

– Inleiding in het onderwerp. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat is de vraag die beantwoord moet worden?
– Welke methode van testen heb je voor ogen? Moeten bepaalde methoden nog ontwikkeld worden? Zo ja, geef dit aan.
– Geef aan hoe lang een respondent ongeveer met het onderzoek bezig is.
– Welke feedback krijgt de respondent en in welke vorm?
– Welke planning zie je voor je, waardoor het onderzoek begin oktober 2017 gelanceerd kan worden?
– Hoeveel respondenten heb je minimaal nodig?